• Trung tâm Y tế Gleneagles, 6 Đường Napier, #08-08, S258499
Thực đơn
Cuộc hẹn

Lên lịch một cuộc hẹn

Vui lòng điền vào biểu mẫu và nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp một cuộc hẹn ngay khi có thể.

ấn phẩm

Trang chủ|ấn phẩm
Chúng tôi có đầy đủ các gói tầm soát toàn diện. Đọc thêm
publications banner

Ấn phẩm được bình duyệt

Cùng với nhau, Bác sĩ Tang Tjun Yip và Bác sĩ Julian Wong là tác giả và đồng tác giả của hơn 300 ấn phẩm được bình duyệt liên quan đến Phẫu thuật Tổng quát, Phẫu thuật Mạch máu và Phẫu thuật Nội mạch, một số ấn phẩm đã giành được giải thưởng tại các Hội nghị Quốc tế.
Dưới đây là một số điểm nổi bật của ấn phẩm của họ.

Đặt cuộc hẹn của bạn

Vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn về cuộc hẹn của bạn.